pret pagesën e invaliditetit ndërron jetë nga zemra. – Stop