pezulllohet polici që keqtrajtoi fëmijët e shtëpisë së fëmijës Sarandë. – Stop