pezullim policëve të Pogradecit që rrahën qytetarin