përjashtohet nga Akademia e Policisë nuk i japin arsyen. – Stop