Përgjegjës i Burimeve Njerëzore bashkia Peqin – Stop