pas transmetimit policia sërish në qendrën e të moshuarve. – Stop