paguan paratë e truallit të dyqanit por tokës i del pronari. – Stop