paguan dritat rregullisht por OSHEE Fier i pret energjinë. – Stop