ngatërrohet dosja e fëmijës më probleme autizmi. – Stop