nëna me dy fëmijë jetimë bëhen me shtëpi të re – Stop