në perfundim 36 shtëpite e para të termetit – Stop