në kohën e komunizmit të grisnin pantallonat – Stop