në karantinë të detyruar sanitares i mbajnë pagën – Stop