në hipotekën e Pogradecit nuk firmoset asnjë shkresë – Stop