ndihmëskomisionerja e Avokatit të Populliit – Stop