ndahet nga burri i heqin kujdestarinë e fëmijës – Stop