mjekët i shkruajnë diagnoza të ndryshme fëmijës me epilepsi.