ministria e shëndetësisë hyn garant për të sëmurin me hemofili A