ministria e shëndetësisë hyn garant për emigrantin në Gjermani.