militantët godasin me vare dyert dhe dritaret në PD