mësuesi i gjuhës rezulton mësues agrobiznesi – Stop