mashtrimi për vendin e punës specialiste në ATP – Stop