makina tërheq karrocën me gomar në rrugën e kombit