kushtet e Gjermanisë për negociatat e Shqipërisë – Stop