Kurum përmbyt tokat e urat me hidrocentralin e Ulzës