ku mori pjesë edhe PD-ja. Nga ana tjetër presidenca