kryeinspektori i Inspektoriatit Shëndetësor Shtetëror. – Stop