kreu i PS arsimtar merr pagesën e trasnportit pa të drejtë – Stop