konfliktohet me drejtorin përjashtohet nga azili – Stop