komisioni mjeko-ligjor lë vajzën e vogël pa mësues mbështetës. – Stop