kërkon të nxjerrë familjarët nga shtëpia përfundon në burgun e Zaharisë – Stop