karrikë për të mbuluar gropën e rrugës në Durrës – Stop