Kamëz abuzimi me listën e dëmshpërblimeve të tërmetit