Juristi i Zyrës së Shërbimit Social në Bashkinë e Lezhës – Stop