Lezhë/Përmbarimi pasiv nuk kthen në shtëpi nënën e vajzën e sëmurë-Stop-16 Shkurt 2021

Për problemin e Dave dhe Prene Nikolli u interesuam në polici, për të kërkuar informacion, nëse komisariati ka qenë prezent dhe nëse po, pse nuk është bërë ekzekutimi i vendimit të urdhrit të mbrojtjes. Më pas u konsultuam me përmbaruesin privat Emiljano Gjoza nga zyra përmbarimore private AEF dhe ai shpjegoi, se nuk ka asnjë pengesë, që ky ekzekutim të bëhet. Gjoza shpjegon, se nuk është problem, nëse nuk janë prezent palët në proces.

Të Fundit