jeton në kushte ekstreme dhe është i pari i klasës