intervistat e Klintonit në festën e Tiranës – Stop