institucionet e drejtësisë nuk reagojnë për rastet flagrante.