institucionet e drejtësisë nuk reagojnë për rastet flagrante. – Stop