infermierët nga Gjermania ndihmojnë të sëmurin me Hemofili A