ikën për shkelje nga puna e kthehet nga drejtoria e përgjithshme e AKU.