i shembet shtëpia një familje mbetet jashtë. – Stop