i riu më probleme që në lindje del i aftë për punë – Stop