fëmijët e kopshtit në zyrat e drejtorisë arsimore Kamëz – Stop