fëmijës me probleme autizmi i heqin kujdestarinë – Stop