e nxjerrin me probleme mendore për t‘i marrë kujdestarinë e fëmijës