drejtuesit e automjeteve denoncojnë gjobat në servis – Stop