drejtori i shkollës shkarkohet në mënyrë të padrejtë – Stop