drejtori i policisë Berat merr paratë e vëllait tek avokati