drejtori i hipotekës Pogradec nuk firmos asnjë shkresë – Stop