drejtoresha e ZVA Dibër emëron drejtor me shkollë të mesme – Stop